Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 1.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 64 m²
 • 1.57 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.5 m²
 • 1.39 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.5 m²
 • 1.4 tỷVND