Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 57.4 m²
 • 1.87 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 58 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 62.5 m²
 • 1.92 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.15 tỷVND