Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 57.4 m²
 • 1.87 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 58 m²
 • 2.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 62.5 m²
 • 1.92 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 1.98 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 1.83 tỷVND