Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.4 tỷVND