Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 2.37 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 30.48 m²
 • 1.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.89 m²
 • 2.48 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.71 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57.73 m²
 • 2.45 tỷVND