Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 279.88 m²
 • 13 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 4.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 280 m²
 • 12 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 111.4 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 143.3 m²
 • 6.3 tỷVND