Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 3.95 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 43 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.15 tỷVND