Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.23 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 43.6 m²
 • 1.35 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 43.6 m²
 • 1.45 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 1.5 tỷVND