Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 1.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 3.5 tỷVND