Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.82 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 63.9 m²
 • 2.82 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 61.1 m²
 • 2.79 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 3.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 79.4 m²
 • 2.75 tỷVND