Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 71.03 m²
 • 3.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 69.5 m²
 • 3.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70.45 m²
 • 3.35 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 81.53 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 71.03 m²
 • 3.95 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69.5 m²
 • 3.7 tỷVND