Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 3.09 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 67.3 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66.35 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 3.1 tỷVND