Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 15 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75.29 m²
 • 7.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 8.3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 5.8 tỷVND