Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 87.85 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 87.5 m²
 • 10 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 16.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75.29 m²
 • 7.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 8.3 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.1 tỷVND