Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 46.3 m²
 • 1.4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.48 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.53 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 1.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.38 tỷVND