Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.79 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79.5 m²
 • 13.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 95 m²
 • 8.28 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 42.3 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 96 m²
 • 6.7 tỷVND