Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 3.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 3.55 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.42 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 2.5 tỷVND