Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 96.4 m²
 • 10.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71.7 m²
 • 8.77 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 73.2 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68.7 m²
 • 7.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 72.8 m²
 • 8.7 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 96.4 m²
 • 12.2 tỷVND