Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 97.87 m²
 • 8.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74.12 m²
 • 5.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 65.11 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 307 m²
 • 30 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 301 m²
 • 32 tỷVND