Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 6.35 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 93.3 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 185 m²
 • 14.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 89.5 m²
 • 7.7 tỷVND