Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.94 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 51.41 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 2.27 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 76.8 m²
 • 3.35 tỷVND