Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 1.66 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 1.95 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.57 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 1.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.4 tỷVND