Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65.6 m²
 • 2.85 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 74 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 53.3 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 3.3 tỷVND