Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 65 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 43 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 76 m²
 • 31 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 77 m²
 • 2.45 tỷVND
F
 • 3
 • 1
 • 60 m²
 • 2.9 tỷVND