Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21 m²
 • 5.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 100 m²
 • 3.09 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 43.2 m²
 • 5.3 tỷVND