Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 3.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 25 m²
 • 4.85 tỷVND
C
 • 3
 • 1
 • 60 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 46 m²
 • 9.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 64.73 m²
 • 21 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 108 m²
 • 3 tỷVND