Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50.4 m²
 • 1.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 128 m²
 • 6.1 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 168 m²
 • 10 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 65 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 43 m²
 • 2 tỷVND