Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 51.48 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 2.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 61 m²
 • 8.9 tỷVND