Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 81.03 m²
 • 6.39 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 5.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 81.05 m²
 • 5.6 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 108 m²
 • 9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.7 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 4.9 tỷVND