Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 5.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 138 m²
 • 10 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 84.53 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 84.56 m²
 • 7 tỷVND