Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 90.5 m²
 • 4.05 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75.8 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 95 m²
 • 4 tỷVND