Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 120.3 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 15.2 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.45 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 4.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.85 tỷVND