Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 73 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 171 m²
 • 5.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 74 m²
 • 2.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 200 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 110 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 200 m²
 • 6.9 tỷVND