Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82.6 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 3.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.3 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3.2 tỷVND