Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.95 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 52.95 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 2.89 tỷVND