Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 517 m²
 • 55 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 54 m²
 • 6.59 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 71.7 m²
 • 3.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 52.8 m²
 • 6.1 tỷVND
E
 • 55 m²
 • 4.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 80 m²
 • 4.1 tỷVND