Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 99 m²
 • 5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 188 m²
 • 10.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 7.22 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 125 m²
 • 7 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 149 m²
 • 7.41 tỷVND