Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 90.88 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.25 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 1.96 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 65.86 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 60.26 m²
 • 2.32 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.3 tỷVND