Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 154 m²
 • 30 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 120 m²
 • 16 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 114 m²
 • 70 tỷVND
D
 • 570 m²
 • 110 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 570 m²
 • 85 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 114 m²
 • 69.9 tỷVND