Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 100.5 m²
 • 6.58 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 9.1 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 75 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 3.5 tỷVND