Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 138 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 73 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 2.4 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 4.15 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 3.95 tỷVND