Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 101.6 m²
 • 5.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 91 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 6.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 132 m²
 • 5.98 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 94.5 m²
 • 4.9 tỷVND