Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 120 m²
 • 5.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 3.97 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 168 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 117 m²
 • 5.3 tỷVND