Nhà đất lân cận

A
  • 2
  • 2
  • 70 m²
  • 3.5 tỷVND
B
  • 3
  • 2
  • 81.56 m²
  • 3.9 tỷVND
C
  • 2
  • 2
  • 69.15 m²
  • 3.2 tỷVND
D
  • 2
  • 2
  • 69.19 m²
  • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
  • 3
  • 2
  • 83.15 m²
  • 3.87 tỷVND
F
Đã bán
  • 3
  • 2
  • 83.15 m²
  • 3.37 tỷVND