Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 63.36 m²
 • 10.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 9
 • 3
 • 78 m²
 • 26.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50.4 m²
 • 1.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 128 m²
 • 6.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25.36 m²
 • 7.4 tỷVND