Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 39.6 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 76 m²
 • 4.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64.5 m²
 • 4.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 179.6 m²
 • 12.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 55.2 m²
 • 3.65 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 35.4 m²
 • 3.95 tỷVND