Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.49 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 3.3 tỷVND