Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.65 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 86.81 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 111.4 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 86 m²
 • 2.75 tỷVND