Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 80.05 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 75.2 m²
 • 2.79 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 78.5 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 2.63 tỷVND