Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.38 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 69 m²
 • 2.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.9 tỷVND